Kontakt

Košarkaški klub  „Požarevac“

Partizanska br. 1

12 000 Požarevac   

PIB: 101523788

Matični broj: 06940323

Zakonski zastupnik: Uglješa Radmilović

Telefon :012/400-446

e-mail: kk.pozarevac@gmail.com